Tuesday, 3 January 2017

CHODZĘ PO KOLĘDZIE


Another tradition familiar to the polish members of our parish family is kolęda.  The priest visits the house and family to bless it and them.  They may even join in singing a Christmas Carol.  This is sometimes followed by a cup of tea or coffee and some cake or even pierogi!!!

Wiekuisty Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niech to mieszkanie i wszystkich w nim mieszkających błogosławi Bóg Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen.

Eternal God, who with fatherly kindness remedy our human needs. Send forth your generous blessing upon this family and this house, and the gift of your grace to sanctify your people. Let them faithfully keep your commandments, so that one day they may come to the mansion prepared for them in heaven. Through Christ our Lord. Amen.

May this house and all who live here be blessed by God, Father, Son and Holy Spirit.  Amen

No comments: